Pochówek Dzieci Utraconych oraz konferencja w Krośnie

Przedstawiciele Fundacji Donum Vitae oraz szczecińskiego środowiska osób, którym bliskie są sprawy rodziców po stracie,  13 i 14 października odwiedzili Krosno. Głównym celem wizyty, był udział w konferencji organizowanej przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Patologów i Zakład Patomorfologii w Krośnie – Centrum Zdrowia MedLifeCover oraz uczestnictwo w VIII pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem, który miał miejsce również w Krośnie w ramach obchodów Dnia Dziecka Utraconego. 

Jednym z punktów programu konferencji był wykład Troska o pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem. Procedury postępowania z ciałem dziecka/płodu z zachowaniem godności należnej zmarłemu. Nawiązując do tematu wystąpienia, warto przypomnieć definicję dziecka, zawartą w ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. W artykule 2 p. 1 tego dokumentu Ustawodawca jasno określił, iż w rozumieniu ustawy dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Ustawa ta ma swoje źródło w Konstytucji w artykule 72 p. 4. Bardzo ważnym w tym zakresie jest także artykuł 71 p. 2 Konstytucji, który stanowi, że Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa.

Przypomnijmy, że w świetle przepisów prawa, rodzice mają zagwarantowane prawo do indywidualnego pochówku swojego dziecka. Dotyczy to dzieci zmarłych we wszystkich etapach rozwoju prenatalnego. Korzystając z medycznego rozróżnienia, dotyczy to zarówno martwych urodzeń – od 22 tygodnia ciąży – jak również poronień do 21 tygodnia i 6 dnia ciąży. Jeśli rodzice zrzekają się prawa do indywidualnego pochówku, wówczas obowiązek pochowania podejmuje gmina, jako zadanie własne.

Uczestnicy konferencji wzięli także udział w organizowanym corocznie w Krośnie pogrzebie Dzieci Utraconych z okazji obchodów Światowego Dnia Dziecka Utraconego. Uroczystości pogrzebu przewodniczył Ksiądz Kapelan Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. św. Jana Pawła II w Krośnie przy udziale wielu osób dotkniętych bólem utraty i osób, którym ten temat jest szczególnie bliski.

Przedstawiciele Zakładu Patomorfologii w Krośnie zapewniali, że wszystkie ciała dzieci, zmarłe zarówno przed, jak i po osiągnięciu 22 tygodnia ciąży, które zostały dostarczone ze szpitali do badania, a których rodzice nie zdecydowali się na indywidualny pochówek, zostały z godnością przekazane do uroczystego pogrzebu na cmentarzu komunalnym w Krośnie.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*